Tarieven Belgische post

Massadrukwerk kan onder volgende soorten zendingen ingedeeld worden :

drukwerk

Nieuwsbladen en tijdschriften

Gedrukte periodieke publicaties

Monsters (stalen) zonder waarde

Elk van deze soorten zendingen heeft eigen tarieven die integraal opgenomen zijn voor de periode van de préo’s.


© Studiegroep Voorafstempelingen 2020